Electrolisis Percutánea

A electrolisis percutánea consiste na aplicación de corrente galvánica  ecoguiada a través dunha agulla de acupuntura para facilitar un proceso que permite a reparación do tecido afectado.

 

Con ela tratamos tendinopatías crónicas (tendinitis-tendinosis) e un número importante de lesións do sistema neuromusculoesquelético como son fascites plantares, roturas musculares agudas e crónicas (fibrose), puntos gatillos miofasciales e patoloxía de determinados ligamentos.

 

Protocolo de tratamento:


1. Valoración funcional

2. Valoración mediante ECOGRAFÍA

3. Realización de ELECTROLISIS

4. Reevaluación con ECOGRAFÍA

5. Programa de exercicios

 

 

Efectividade demostrada en:

 

- Tendón ROTULIANO (Valera F- Minaya F 2009, Abat F 2014)

- Tendón de AQUILES (Sánchez JM 2008)

- Tendón de SUPRAESPINOSO e conflicto SUBACROMIAL (José L. Arias-Buría 2015)

- Fascia PLANTAR e PUBALXIAS (Sánchez JM, Valera F, Minaya F, 2011)

- EPICÓNDILO (Valera F, Minaya F, Sánchez JM, 2010, 2012; Minaya F, Valera F, 2013, 2014)

CASOS CLÍNICOS

 

 

Ombro doloroso postcirúrxico

Cuadro doloroso incapacitante que se inicia tras cirurxía de ombro, 6 meses de evolución. Tras dous ciclos de 3 sesións de electrolisis percutánea ecoguiada  (descanso intermedio de 3 semanas) combinada con exercicio terapéutico, logramos unha disminución da incapacidade e da dor, así como un aumento da rotación interna.

As imaxes mostran: 

1) Disminución da discapacidade medida con DASH-e

2) Disminución da dor

3) Aumento da rotación interna

Tendinopatía crónica rotulina

 

Resultados tras 4 sesións en tendinopatía rotuliana de máis de 1 ano e medio de evolución. A realización dun protocolo multimodal (electrolisis percutánea ecoguiada sumada a entreno HSR combinado con exercicio funcional) permitiu un retorno á competición con un VISA-P-SP de 79 frente a un 26 inicial.

Criterio de alta según Pruna et al (Non competir con puntuacións de menos de 50, mellorar 30 puntos desde a primera valoración e retornar á competición con puntuación superior a 60)